Saç ekimi yaptırmak ve bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hemen hemen herkes, birçok yerde “greft” kelimesi ile karşılaşacaktır. Ancak greftin ne olduğu tam olarak anlaşılamazsa, bu durum beraberinde birçok yanlış anlaşılmayı da getirebilecektir.

Greft Nedir?
Greft, vücuttaki bir dokunun damar ve sinir bağlantıları olmadan yine vücudun başka bir noktasına nakil edilmesi demek. Yani greft kelimesi aslında tıp literatüründe oldukça genel bir tanımı kapsamakta. Greftin saç ekimi uygulamalarındaki karşılığından bahsedecek olursak;

Saç ekiminde greft kelimesi saçsız bölgeye nakil edilen kıl köklerine verilen isimdir. Ancak birçok kişinin düştüğü yanılgılardan birisi bu greft sayısı ile nakledilecek olan saç teli sayısının eşit olduğunu düşünmektir. Bir greft, yani bir kökte birkaç saç teli olabildiği gibi stripgreftlerde 30-40 adet tel bile olması mümkündür.Greftlerde kaç saç telinin olacağı ise ekimde kullanılacak yönteme ve mevcut köklerin durumuna göre birçok farklı etkene bağlıdır. Bunun değerlendirilmesinin yapılabilmesi ise ancak ekim yapacak uzmanların işidir.

Saç ekim uygulamalarının temelinde greft vardır demek yanlış olmaz. Ancak ekim yaptırmak isteyen kişileri ilgilendiren kısmı ise, saç ekimi fiyatlarının genellikle nakledilen greft sayısına göre belirlenmesidir. Ekim yaptırmak isteyen kişinin neler istediği, mevcut saçlarının durumu ve kullanılacak yönteme göre nakledilecek greft sayısı değişecektir. Ancak bu konuda kişinin üzerinde durması gereken husus; kaç greftin nakledileceği değil, bunun kararını en doğru şekilde verebilecek uzmanlardan yardım almak olmalıdır.