Share This:
Share This:

Saç Ekiminde Kanal Açma İşlemi Nasıl Oluyor?

Saç ekimi operasyonları, kısa sürmesine rağmen oldukça titiz planlanması gereken operasyonlardır. Çünkü kişinin mevcut saçları ile uyumlu olmalı, saç sıklığı kişinin kafa yapısına göre ayarlanmalıdır. Saç ekimi operasyonları, günümüzde iki teknik kullanılarak gerçekleştirilir. Fakat daha kısa iyileşme dönemi sunduğu için, FUE tekniği ile saç ekimi daha sık kullanılmaktadır. Operasyon öncesinde, saç ektirmeyi düşünen kişinin saç yapısı dikkatlice incelenir ve ekilecek greft sayısı belirlenir. Operasyon anında ise;

Saç ekilecek bölge uyuşturulur; FUE tekniği ile saç ekiminde, lokal anestezi kullanılmaktadır. Çünkü işlem kesi oluşturmadan yalnızca basit tıbbi işlemler ile tamamlanır.

Saç ekilecek bölgede kanalların açılması; operasyon başladıktan sonra, donör bölgeden saç kökleri çıkartılmadan önce, kelleşen bölgelerde belirli aralıklar ile lateral slit olarak adlandırılan aletler kullanılarak yuvalar açılır. Bu yuvalar saç köklerinin rahatça yerleştirilmesine olanak tanıyacak kadar, geniş ve derin olmalıdır. Ayrıca alın bölgesinde ve tepe bölgesinde açılan kanalların, daha sık aralıklar ile açılması tercih edilir.

Saç ekimi; açılan kanalların içine, donör bölgeden alınan sağlıklı kökler nakledilir. Fakat saç ekim yönü, dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde ekilen saçlar ters açı ile çıkar.

Saç Ekiminde Kanal Açma İşlemi Neden Önemlidir?

Saç ekiminin başarısı, açılan kanalların doğru orantılanması ile yakından ilgilidir. Çünkü saç ekimi için açılan kanalların derinliği, mevcut saçlar ile orantılanarak kişiye göre özel olmalı, genişliği ise saç köklerinin rahat yerleştirilmesine, olanak tanımalıdır. Çok dar açılan kanallar, saç ekimi operasyonunu zora sokar, geniş açılan kanallar ise ekilen kökün rahat beslenmesini engeller. Ayrıca geniş açılan kanal nedeni ile saç köklerinin dışarı çıkması mümkündür.

Saç ekim yönü; günümüzde kalem tekniği ile ekilen saçların, yönünü ayarlamak daha kolaydır. Kaleme benzeyen özel bir cihaz ile çıkartılan saç kökleri, elle temas etmeden direk saç derisine bırakılır. Saç yönü ayarlamak gibi bir sorun kalmaz. Ters ekilen saç kökleri ise hayat boyu kalıcı saç sorunlarına yol açar. Ters ekilen saçların şekil alması, oldukça zordur. Tarama esnasına havada kalır.