Share This:
Share This:

Saç Yolma Hastalığı Nedeniyle Saç Dökülmesi

Saç dökülmesi pek çok çevresel, hormonal ve genetik etkene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunu yanında psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkn saç dökülmesi tipleri de vardır. Bunlar; strese bağlı olarak ortaya çıkan alopesi areata yani saçkıran ve saç yolma hastalığı sonucu ortaya çıkan kellik durumudur. Bu yazımızda saç çekiştirme, yolma hastalığından kaynaklanan saç dökülmesinden bahsedeceğiz.

Saç Yolma Hastalığı Nedir?

Saç yolma hastalığı tıp dünyasında trikotillomani olarak anılır ve psikolojik nedenlere bağlı olduüu bilinemkle beraber tam olarak ned4en kaynaklandığı tespit edilememiştir. Herkes hastalığın risk grubunda olmala birlikte özellikle ergenlik sonrası rastlanır. Hastalığın gözlemlendiği kişiler saç yolma alışkanlıklarının dönem dönem arttığını belirtmekle birikte hiçbi nedene bağlı olmadan da ortaya çıkabilir.

Saç Yolma Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Psikoloij nedenlere dayandırılan saç yolma hastalığının tedavisinde antidepresan ilaçlar kullanılır ancak her hasta tedaviye olumlu cevap vermeyebilir.

Bir başka tedavi yöntemi ise hastanın her saç yolma isteğine kağıldığında kendisini başka bir işle meşgul etmesi yoluyla alışkanlığın kaybedilmesi yöntemidir. Bu yöntemde hata ve yakınlarının ciddi çaba sarfetmesi gerekebilir.

Son olarak hipnoz tedavisi ile de saç yolma hastalığı tedavi edilebilir.

Saç yolma astalığı nedeniyle oluşan kellik saç hücrelerinin hala yaşıyor oloup olomamasına bağlı olarak tedavi edilebilir. Bir saç hücresi insan hayatı boyunca ortalama 15 defa dökülür ve tekrar çıkar. Saç yolma probleminin sık tekrar etmesi saç hücresinin ömrünü erken tüketmesine neden olrak kalıcı kelliğe yol açabilir ancak saç hücreleri hala yaşıyorsa döküln saçların geri kazanılması mümkünüdür.

Bunun için hasta öncelikle tedavi edilmeli, saç yolma alışkanlığından vazgeçmelidir. Daha sonra dökülen bölgeye ya da saçın tamamına saç ekilebilir ya da saçın kendiliğinden uzaması bklenebilir. Eğer saçın kendiliğinden uzamaqsı beklenecekse süreç saça yapılacak doğal bakım maskeleriyle desteklenebilir.

Saç yolma hastalığının tedavisinde bir diğer önemli etken saç yolma alışkanlığını tetiklediği düşünülen stres, moral bozukluğu, ani duygu değişimi gibi durumların hastanın hayatından çıkarılmasıdır. Unutmayın stres saçkıran ya da saç yolma hastalığı gibi nedenlerle saç dökülmesine yol açtığı gibi vücudunuzun diğer organlarını da son derece olumsuz etkiler.