Share This:
Share This:

Tıraşsız Saç Ekimi Yapılabilir Mi?

Erken yaşta başlayan saç dökülmelerinin büyük çoğunluğu, genetiktir. Aile çevresinde saç dökülmesi görülen kişilerde, erken saç dökülmesi başlar. Saç ekimi düşünen kişiler ise operasyon aşamasında yapılan tıraş gibi, bazı uygulamalardan çekinir. Çünkü saç ekimi FUE tekniği ile kısa süre içinde yapılmasına rağmen, operasyonun izleri hemen silinmez. Kişinin, saç ekimi sonrasında günlük hayata katılması, uzun sürebilmektedir. Oysa günümüzde bazı kliniklerin uyguladığı tıraşsız saç ekimi, kişiyi sosyal hayattan uzun süre alıkoymaz. Bu sebeple de saç ekimine ilgiyi artıran bir uygulamadır.

Saç Ekimi Öncesi Saç Tıraşı

Saç ekiminde, dayanıklı yapısı ve sıklığı sebebi ile ense kökleri tercih edilir. Fakat operasyondan bir süre önce, ensede yer alan saçlar tıraş edilir. Saç kısaltmanın amacı, saç köklerinin daha kolay seçilebilmesidir. Ayrıca uzun kalan saç tellerinin, saç ekimi sırasında hasar görmüş deriye mikrop kaptırma ihtimali mevcuttur. Günümüzde tıraşsız saç ekimi yapan birçok klinik vardır. Saç şeklinin bozulmasını istemeyen, operasyon izlerini kısa süre içinde kapatmak isteyen kişiler, tıraşsız saç ekimine yönelir.

Tıraşsız Saç Ekiminin Avantajı Nedir?

  • Donör bölgenin kapanmasını sağlar; saç ekiminde saç köklerinin alındığı ve nakledildiği bölge, bir süre minik yaralar ile kaplıdır. Kısa süre içinde kabuk bağlayıp dökülen bu yaralar, saçlar tıraş edildiğinde 15-20 gün dışardan görülebilir. Tıraşsız saç ekimi ise yaraları, saçların altına gizlemektedir.
  • Saç ekimi sebebi ile kişinin saç şekli bozulmaz; saç ekiminde, özellikle kadınlar saç şeklinin muhafaza edilmesinden yanadır. Saçların bir kısmının tıraş edilmesi ise kişinin saç şeklini bozar.

Tıraşsız Saç Ekimi Yapan Klinikler

Tıraşsız saç ekimi, her doktorun sıcak baktığı bir uygulama değildir. Saç derisinin mikrop kapmasından çekinen bazı doktorlar, tıraşsız saç ekimine karşı çıkar. Bu sebeple ilk muayenede doktor ile kapsamlı konuşmak gerekir.

Tıraşsız saç ekiminde hangi teknik kullanılır; uygulamanın tercih edilme sebebi, operasyon izlerinin kısa süre içinde yok edilmesidir. Bu sebeple FUE tekniği ile tıraşsız saç ekimi operasyonu yapılır. Kişi, yalnızca saç ekimi operasyonunun yapıldığı gün, işinden izin alır. Ertesi gün iş ve sosyal hayata dönmek mümkündür.